Emeklilik Hesaplama

SSK’lılar ( 4-a) İçin Emeklilik Şartları:

SSK’lıların Emekliliğe hak kazanıp kazanmadığına bakılırken , genel olarak üç şart aranır, Bunlar

1. Belirli bir Prim Gününü doldurmuş olmak

2. Belirli bir Sigortalılık Süresini doldurmuş olmak

3. Belirli bir Yaşı tamamlamış olmaktır.

Ancak Yıllar itibariyle bu üç şartda da değişiklikler yapıldığından ( Uzatma kısaltma, kaldırma gibi) bir SSK’ lının Ne zaman Emekli olacağını hesaplamada ,Sigorta Başlangıç Tarihi önem arz etmektedir.

Buna Göre

08.09.1999 Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar

08.09.1999 ila 30.04.2008 Tarihinde Sigortalı Olanlar

30.04.2008 Tarihinden sonra sigortalı olanlar 

Farklı prim günü , sigortalılık süresi  ve yaş şartına tabidirler.

 

Aşağıdaki Hesaplama Formundan SSK Emeklilik Hesaplaması Yapabilirsiniz.

Bağkur’lular ( 4-b) İçin Emeklilik Şartları:

Bağkur’luların emeklilik tarihi hesaplaması , bazı noktalarda SSK ile benzerlikler ve farklılıklar gösterir. Örneğin Bağkur’da SSK’da olduğu gibi yıllar itibariyle Emeklilik yaşı ve Prim Günü şartlarında değişiklik yapılmıştır.

Bağkur’da SSK’nın aksine Sigortalılık süresi kavramına yer verilmemiştir. Dolayısıyla Bağkur’da NE KADAR PRİM ÖDEDİĞİ daha önemlidir.

Aşağıdaki Hesaplama Formundan Bağkur Emeklilik Hesaplaması Yapabilirsiniz.

Memurlar ( 4-c) İçin Emeklilik Şartları:

Devlet Memurlarının emeklilik hesaplamalarında da SSK ve BAĞKUR’da olduğu gibi belirli milatlar söz konusudur. Yani Memurun göreve başladığı tarihe göre emeklilik şartları da değişmektedir.

Memurların Emeklilik Hesaplamalarında büyük ölçüde bağkur’lulara benzemektedir. Zira memurlarda da fiili hizmet esastır.

Aşağıdaki Hesaplama Formundan Memur Emeklilik Hesaplaması Yapabilirsiniz.